ZT Five - шаблон joomla Окна

Temel Lise Nedir?

13 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6528 sayılı kanun ve 7 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak ortaöğretim düzeyinde eğitim verecek liseler Temel Lise adıyla anılmaktadır. Özetle Temel Lise, üniversiteye hazırlık eğitimi veren özel dershanelerin, yıllardır edindikleri bilgi ve birikimlerini, sistemin içinde kullanmalarını sağlayacak bir dönüşüm projesidir.

Bursa Büyük Temel Lisesi ortaöğretim sistemindeki sorunlara pragmatik çözümler üretebilecek deneyimli bir eğitim kurumu olarak sistemdeki yerini alacak ve gençlerimizin kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmasına katkı sağlayacaktır. Bursa Büyük Temel Lisesi bu felsefeden hareketle 1989’dan beri sektörde gösterdiği başarıyı, dönüşüm sürecini en önde tamamlayarak da sürdürme çabasındadır.
Kamu okullarındaki yoğunluk ve fiziki kapasite yetersizliklerin, özel okullardaki sosyo-ekonomik sebepler yeni bir okul türü olan Temel Liseleri, sistemin etkin aktörü yapacağını düşünüyoruz. Temel liseler; sınav odaklı eğitim anlayışı, bire bir başarı takibi ve rehberlik ilgisi, zengin sosyal, kültürel ve sportif etkinlik olanaklarıyla öğrencilerin bir üst okula erişmesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapıda kurgulanmıştır. Tüm bunları yaparken sınıflarını tıka basa doldurmayacak, aynı zamanda erişilebilir ve katlanılabilir ücret politikası ile velilerin yükünü hafifletecektir. Ülkemizde özel okullaşma oranının %4’lerde kalmasının en önemli sebeplerinden biri, eğitimin nispeten pahalı bir hizmet oluşu ve bunu karşılayabilecek üst gelir grubuna sahip aile sayısının azlığıdır. Bursa Büyük Temel Lisesi makul ücret politikasıyla velilerin bu sorunu yaşamayacakları bir sistem sunmaktadır. Bunu yaparken de asla kaliteden ödün vermeyecek; nitelikli, bilimsel ve insan odaklı bir eğitim anlayışıyla tüm öğrencilerine hizmet sunacaktır.

Ülkemizde mesleki kariyer açısından lise ne yazık ki bir geçiş noktasıdır. Gençler iş başvurularında kullandıkları CV’lere geleneği olan birkaç lisenin dışındaki liseleri yazma gereği dahi duymamaktadırlar. Gençler, kendileri için asıl önemli olanın, lisede alınan doğru bir eğitim ile ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun bir akademik alana geçmek olduğu algısını içselleştirmişlerdir. İşte bu gerçeklikten hareketle Bursa Büyük Temel Lisesi'nin yegane hedefi, gençlerin hayallerini süsleyen üniversitelere ve akademik meslek alanlarına erişimini kolaylaştırmak olacaktır. 30 yıllık deneyimini bu uğurda kullanacak ve geçmişte olduğu gibi bundan sonra da gençleri nitelikli üniversitelerle buluşturacaktır. Bilimsel rehberlik anlayışı ile de gençlerin yeteneklerini ve kendilerini keşfetmelerini sağlayacaktır.

Bursa Büyük Temel Lisesi, lise müfredatını, sınav müfredatı ile birlikte harmanlayacak bunu da zengin dokümanları ve bilişim teknolojilerini kullandırma becerisiyle gerçekleştirecektir. Öğrenme süreçlerini sürekli takip edecek, geri bildirimlerle tam öğrenmeyi sağlayıp velinin de sürece dahil olmasına olanak sağlayacaktır.