ZT Five - шаблон joomla Окна

Diğer Sorular

Temel Lise için teşvik başvuru şartları nelerdir?
9'uncu ve hazırlık sınıflarına kayıt olacaklar için ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitirmiş olmak, 18 yaşını bitirmemiş olmak, resmi ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okularının ara sınıflarında kayıtlı olmak gerekmektedir.
10 sınıf, 11 sınıflar için herhangi bir devlet lisesine kayıtlı olmak yeterlidir.

Temel Lise için teşvik verilecek öğrenciler nasıl belirlenecek?
Öğrencinin durumu velinin dolduracağı tespit formu ile belirlenecektir.
*) Öğrencinin bir yıl önceki yılda başarı durumu,
*) Ailenin aylık gelir düzeyi araştırılacak,
*) Olimpiyat başarısı

Bursa Büyük Temel Lisesinde servis olacak mı?
Bursa Büyük Temel Lisesi, yerleşim birimlerine yakınlığı ve konumlarının merkezi olması sebebiyle servis uygulaması planlanmamaktadır.

Fen, Anadolu liseleri veya kolejlerden farkları ve avantajları neler?
2015-2016 Eğitim yılından itibaren Türk Eğitim sisteminde dershaneler yer almayacak. Dershaneler yeni bir lise türü olan Temel liseye dönüşecekler. Temel liseler müfredat dağılımları ve verilecek dersler itibariyle Anadolu liseleri ile eşdeğer eğitim kurumları olacak. Biz Bursa Büyük Temel Lisesi olarak Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği çerçeveyi daha da genişletip test ve sınava hazırlık konseptini de okullarımızda öğrencilerimize vermeyi planlıyoruz. Bilimsel ve teknik ölçme değerlendirme uygulamaları ile de öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini sürekli kontrol altında tutmayı hedefliyoruz.

Temel liselere öğrenci kabul edilirken aranan koşullar neler?
Temel liseler her düzeyden öğrenciye kapısı açık olan kurumlar. İlk kez liseye başlayacak öğrenciler herhangi bir merkezi sınava girmeksizin doğrudan lisemize kaydını yaptırabilirler. Halihazırda lisede eğitim gören öğrenciler ise koşullarını taşımaları durumunda nakil yoluyla okulumuza geçebilirler. Bu kapsamda mesleki olmayan liselerden geçişle ilgili genel bir kısıtlama bulunmuyor. Meslek liselerinin 9 ve 10. Sınıflarından geçişlerde de herhangi bir sınırlandırma yok. Meslek liselerinin 11. ve 12. Sınıflarında okuyan öğrencilerin geçişleri MEB mevzuatına uygun olarak sorumluluk sınavları ile yapılabiliyor. Lise seçimini dikkatli yapmayan, okuduğu lisenin eğitim sisteminden memnun olmayan öğrenciler için iyi ve yeni bir alternatif Temel Liseler.

Nasıl bir müfredat uygulanacak? Eğitimler, hangi saat aralığında, kaç gün verilecek?
Biz MEB tarafından belirlenen müfredatta herhangi bir kısıtlamaya gitmeden merkezi sınavların da içerik ve yöntemlerinin kazandırıldığı bir eğitim vereceğiz. 9 ve 10. Sınıflarda okuyacak öğrencilerimizin öncelikle kişilik özelliklerini ve yeteneklerini keşfedip eğitim yöntemimizi bu veriler ışığında şekillendireceğiz. Öğrencilerimizi zeka ve öğrenme becerileri bakımından sınıflandıracağız. 11. Ve 12. Sınıflar ise kariyer planının biraz daha öne çıktığı sınıf düzeyleri olacak. Bu sınıf düzeylerinde de öğrencileri 9 ve 10. Sınıftan itibaren rehberlik hizmetlerinin tespit ettiği özellikler ışığında kariyer ve meslek alanlarına hazırlayacağız. Eğitimlerimiz hafta içi mesai günlerinde tam gün olarak yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı çift zamanlı eğitim yapma hakkı vermesine rağmen biz tam gün eğitimin öğrencilerin kişisel gelişimleri ve akademik başarılarını artırmak bakımından daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Cumartesi günlerini ise öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirmesini planlıyoruz. Her öğrencimizi yeteneğine uygun bir sosyal etkinlik alanına yönlendireceğiz. Ders ve etütlerimiz hafta içi her gün 09:00’da başlayıp, 18:00’a kadar sürecek. Bu zaman diliminin 2 saati etüt çalışmasına ayrılacak.

Temel liselerde öğrenim gören öğrencilere üniversiteyi kazanma garantisi veriliyor mu?
Hiçbir eğitim kurumu böyle bir garantiyi veremez. Bizim de Bursa Büyük Lisesi olarak böyle bir iddiamız yok, bunu etik de bulmayız. En seçkin öğrencilerin bulunduğu devlet fen liselerinde dahi üniversiteye yerleşme başarısının %69 olduğunu düşünürsek böyle iddialı bir yaklaşımın tamamen öğrenci ve velileri aldatmaya yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Biz öğrencilere nitelikli, bilimsel ve iyi bir eğitim vermeyi planlıyoruz. Bireysel tercihlere göre değişebilen üniversiteye yerleşme başarısını da olabilecek en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyoruz.

Bu liselere geçmek isteyen herkes devlet teşvikinden yararlanabilecek mi?
Devlet teşvikleri ilk kez geçen yıl uygulandı. Toplamda 250 bin öğrenciye teşvik bursu verilmesi planlandı. Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle teşvik verilecek öğrenci sayısının tamamı bu haktan yararlanmadı. Bu yıl bakanlığın ne kadar teşvik vereceğini bilmiyoruz. Bir öğrenciye teşvik bursunun verilmesi öğrencinin ve velisinin burs koşullarını taşımasına bağlı. Bu değerlendirmeyi bakanlık yaptığı için her öğrencinin teşvik bursundan yararlanması teorik olarak mümkün değil. Biz, ekonomik durumu temel liselerde okumaya uygun olmayan öğrencilerimizin velilerini bu haktan yararlanmaları için yönlendiriyoruz. Zaten ülkemizdeki özel okul ücretlerine baktığımızda nispeten daha erişilebilir bir ücret politikasıyla da velilerimizin bütçesini sarsmamaya çalışıyoruz.

Devlet teşviki alabilmeleri için ailelerin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor?
Devletten teşvik bursu alabilmenin ilk yolu halihazırda bir devlet lisesinde okuyor olmak veya bir devlet lisesini kazanmak. Durumu buna uygun öğrencilerin velileri bakanlık tarafından belirlenen tarihler arasında başvurularını yapıyorlar ve öğrencinin başarısı, sosyo-ekonomik durumu, okuyan kardeş sayısı gibi pek çok kritere göre burs hakkını elde edebiliyorlar. Bu hakkı elde eden öğrenci bakanlık tarafından teşvik burslu öğrenci okutmasına izin verilen istediği özel okula naklini yaptırabiliyorlar.

Tüm sınıflarda eğitime başlanacak mı? Ara sınıflarda öğrenim gören öğrenciler de bu liselere geçiş yapabilecek mi?
Biz eğitime tüm sınıf düzeylerinde başlayacağız. Bakanlığın öngördüğü öğrenci sayısı bir sınıf düzeyinde toplam kontenjanınızın %30’undan fazla olmaması gerekiyor. Özellikle 12. Ve 9. Sınıf öğrencileri açısından %30’luk öğrenci kapasitemizi dolduracağımızı düşünüyoruz. Kalan %40’lık kontenjanı ise 10 ve 11. Sınıf öğrencileri ile doldurmayı amaçlıyoruz. Geçişler konusuna daha önce değinmiştim. Bakanlık mevzuatlarının izin verdiği ölçüde öğrenci nakli alacağız.
Detaylı bilgi için sizi okulumuza bekliyoruz...