ZT Five - шаблон joomla Окна

Ölçme ve Değerlendirme

Bursa Büyük Temel Lisesi’nde öğrencilerimizin gelişim sürecini izlemek ve öğrenme sürecinin etkinliğini artırmak için her eğitim – öğretim yılı başında zümreler yoluyla Ölçme ve Değerlendirme çalışmalarının planlaması yapılır. Bu planlamalara göre her branş için yıl içinde uygulanacak sınavların hazırlıkları tamamlanır.

Sınavlar

Dönem Başı Seviye Belirleme Sınavları
Her dönem başında gerçekleştirilen bu sınav bir önceki dönem işlenen tüm konuları kapsar ve öğrencinin öğrenme kapasitesini sınar. Gerekli sınıf yerleştirmeleri de bu su sınavın sonuçlarına göre yapılır.

Akademik Süreç İzleme Sınavları ( 9. Ve 10. Sınıflar İçin )
Bursa Büyük Temel Lisesi’nde I. Aşama öğrencileri için ayda bir kere olmak üzere temel branşlarda Akademik Süreç İzleme Sınavı uygulanır. Akademik Süreç İzleme Sınavı özellikle branşların üniversite sınavlarında soru çıkan konularında yoğunlaşır. Böylelikle öğrencilerimiz daha ilk seneden itibaren üniversite sınavına yönelik hazırlık sürecine girerek ilk 2 sene boyunca 16 Akademik Süreç İzleme Sınavı sınavına katılmış olurlar. Her Akademik Süreç İzleme Sınavı sonucunda öğrencinin yanlış ya da yetersiz cevapladığı konular ile alakalı Sınav Analizi Raporu oluşturulur. Bu rapora göre konu bazında benzer eksiklikleri yaşayan öğrencilere takip eden hafta Tamamlayıcı Etüt Programı uygulanır.

Üniversite Deneme Sınavları (ÜDS) ( 11. Ve 12. Sınıflar İçin )
Okulumuzda YGS-LYS çalışmaları, ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar formatında hazırlanan Üniversite Deneme Sınavları (ÜDS) ile yapılır. II. Aşama öğrencileri için ayda bir kere olmak üzere düzenlenen bu sınavlar sonucunda yapılan analizlerle öğrencilerin eksik olduğu konular saptanarak ilgili zümre başkanlarına, öğretmenlere ve rehberlik servisine raporlar sunulur.

Böylelikle öğrencilerimiz 3. senelerinden itibaren üniversite sınavına yönelik yoğunlaştırılmış bir hazırlık sürecine girerek son 2 sene boyunca 16 üniversite deneme sınavına katılmış olur.

Rehberlik servisine verilen sınav sonuçları, öğrencilerin alan seçiminde, meslek seçimlerinde ve üniversite tercihlerinde ışık tutar. Öğrencilere sunulan sınav sonuç belgelerinde alt konu analizleri yer alır ve öğrencilerin hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiği bu belgelerle takip edilir. Eksikliği saptanan konular üniversite sınavına hazırlık etütleri ile tekrar edilerek öğrencilerin eksiklikleri tamamlanır.